Kalite Politikamız

MBD Grup, üstlendiği her projenin sözleşmelerinde yazılı şartlara uygun olarak yürütülmesini ve faaliyetlerinin her aşamasında müşteri memnuniyetini sağlamayı hedeflemiştir. MBD Yönetim Kurulu, bu amaç için firmamız bünyesinde ISO 9001’e uygun Kalite Yönetim Sistemi kurarak etkin bir Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi politikası uygulamayı taahhüt etmektedir.

Bu doğrultuda MBD Grubu, kalite politikasında aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir;

  • Yasa ve mevzuat gereği olanlar da dâhil olmak üzere, çalışanlarının ve diğer tüm paydaşların ihtiyaçlarını anlar.
  • Kalite Yönetim Sistemi'nin gereklerini tam olarak uygulayarak etkinliğini sürekli geliştirir.
  • Projelerin yürütülmesi ve tamamlanması sürecinde yeterli kalitenin sağlanması, nitelikli personel kullanımı yanında sahip olunan en gelişmiş teknolojik donanım imkânlar ile garanti eder.
  • Yükümlü olduğu işleri uygun malzeme ve işçilik kullanarak, zamanında ve eksiksiz tamamlayarak işveren memnuniyetini sağlar.
  • Yapılan faaliyetlerde sektör gerekliliklerinin üzerinde standart hedefler.
  • Kalite politikasını, amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçirerek politikası doğrultusunda oluşturduğu hedefleri geliştirir.
  • Yurtiçi ve yurtdışında farklı şartlar ve ortamlarda da kaliteden taviz vermeden rekabet edebilme gücünü arttırır.
  • Süreçleri nicelik bakımdan takip edilerek elde edilen performansı sürekli ölçer.

Back to Top